نام واحد :
بازرگانی ولی زاده
نوع فعالیت :
نمایندگی انحصاری شرکت بسیام سوئددرارد
نام مدیر :
ولی زاده
آدرس :
اردبیل، خ علی سرباز
0453381099004533810990
33811691