نام واحد :
آذر فجر شمس
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
شمس
آدرس :
تبریز، دیزل آباد، بعد از بانک صادرات
0413445297504134452975
34451488