نام واحد :
آذر ظریف
نوع فعالیت :
شرکت حمل و نقل و پیمانکاری
نام مدیر :
مفخم ظریفی - فرهاد
آدرس :
تبریز، دیزل آباد، خ رسالت، پ18
0413445459504134454595
34451491